Evlerde ve işyerlerinde ısınma amacı ile kullanılan kaloriferlerde zaman zaman kaçak sorunu meydana gelir. Boruların ya da peteklerin delinmesi de kalorifer tesisatı su kaçağı meydan gelir. Böyle bir sorunla karşı karşıya kalındığında profesyonel destek gerekir. Su kaçağı bulmak ciddi bir iştir. Aynı zamanda kalorifer tesisatında meydana gelen su kaçağı, ısınma sorununu da beraberinde getirir.

Sistemde su kaçağı olduğunda kombi çok daha fazla enerji harcayacaktır. Buda faturaların kabarmasına yol açacaktır. Kalorifer tesisatlarında vanalardan su kaçağı olabilir. Kombinin bağlantı yerinden de su sızabilir. Eğer sistem yanlış döşenmediyse, borularda ve peteklerde delinme yoksa, bağlantı yerlerine ve vanalara bakmak gerekir.

Kalorifer Su Kaçakları Özel Cihazlarla Tespit Edilir